Handelsbetingelser


Generelle oplysninger

ScanDis A/S

CVR. nr. 26735580

Nr. Lindvej 12-14

7400 Herning

info@scandis.dk

Telefon: 96 27 02 20

Etableringsår: 1992

 

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.


Betaling

De mulige betalingsmåder er:

Dankort, eDankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro.

Bankoverførsel til konto:

7118 1477416

IBAN-nummer: DK0371180001477416

SWIFT-adresse: SYBKDK22


Gebyrer for betalingkort

Dankort, Visa/Dankort: Gratis.

Dansk udstedte virksomhedskort: Dankort, Visa/Dankort: Transaktionsbeløb t.o.m kr. 50,00: kr. 0,70, kr. 50,01 - 100,00: kr. 1,10, over kr. 100,00: kr. 1,39.

Dansk udstedte virksomhedskort: Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro: 1,45 % af købssummen.

Udenlandsk udstedte virksomhedskort samt alle betalingskort udstedt uden for den Europæiske Økonomiske Union: Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro: 2,75 % af købssummen. 

Levering

Levering sker via download eller via PostNord.

Fragtpriser er angivet i forbindelse med varekøb.

Leveringstiden er normalt samme dag eller dagen efter køb.

 

Særlige vilkår

I forbindelse med download kan der, afhængig af kundens eget abonnement hos dataudbyderen, være udgifter forbundet med at hente produktet.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejersig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

d) får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved e-mail til: fortryd@scandis.dk eller pr. telefon 96 27 02 20. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter (fragt og forsikring) i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan, i kraft af deres art, ikke returneres med normal post.

Udgifterne for returnering fra adresse i Danmark forventes højst at beløbe sig til ca. 1.000,00 DKK.

 

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2 i Forbrugerloven:

- Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,

- Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller

- Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

  Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

  Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

  Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

  Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

  Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

  Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

  Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

  Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

  Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

 

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Eksempler der nedsætter returbeløbet helt eller delvist, d.v.s. brug der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, kan f.eks. være:

•Opstart og installation af computer, tablets, mobiltelefoner eller andet der kan installeres,

•Indsættelse af farvepatron i printer.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug, forbeholder ScanDis A/S sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb, der svarer til forringelsen af varens værdi.

Bemærk særlige vilkår for systemer der bestilles af kunden til specialkonfiguration: Der er ikke fortrydelsesret på denne type specialsystemer, der er sammensat og installeret efter kundens ønske. Dette er gældende fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen og installationen kan begynde.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger vedrørende købet, der er fortrudt, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører så vidt muligt en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

ScanDis A/S

Industrivænget 4

7400 Herning

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og, mod forudgående aftale, aflevere den personligt på ovenstående adresse.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal returnere varen i originalemballage samt vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen og fakturaen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

Reklamationsret

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Når du handler på (shop.scandis.dk) har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet til tilsvarende produkt, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig.

I forbindelse med reklamation skal du rekvirere en returfragtlabel til din forsendelse ved at henvende dig til support@scandis.dk eller ringe til os på tlf. 96 27 02 20, inden du sender den defekte vare til os.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse.

 

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Vi opbevarer afgivne oplysninger i fem år eller til de ikke længere er relevante. Dog aldrig længere end Persondataloven foreskriver.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven

I forbindelse med køb af varer kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis PostNord eller anden leverandør af fragt, betaling eller forsikringsydelser. Du vil ved bestilling skulle acceptere, at ScanDis A/S videregiver oplysninger, der er nødvendige til ordrens gennemførelse og levering, til tredjemand.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ScanDis A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Ved betaling med betalingskort sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder.

Som registreret hos ScanDis A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ScanDis A/S via e-mail indsigt@scandis.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til reklamation@scandis.dk eller på telefon 96 27 02 20. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Standardfortrydelsesformular

Kun hvis fortrydelsesretten gøres gældende skal denne formular udfyldes og returneres.

 

Til ScanDis A/S, Industrivænget 4, 7400 Herning, info@scandis.dk. 96 27 02 20

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer.

 

Indsæt liste over varer:

 

Ordre eller fakturanummer:                              Bestilt den:                                   Modtaget den:

 &l